Archive | 2021

Pedro José Aldazabalen euskal testuak: edizioa eta filologia-gaiak

 

Abstract


Lan honetan Pedro Jose Aldazabal idazle gipuzkoarraren euskal lanen edizio kritikoa aurkezten da: hala Aldazabalek berak idatzitako testuena nola bestek idatzi eta Aldazabalek bere lanetan jasotakoena. Testu horien edizio kritikoa aurkezteaz gain, Euskal Erria aldizkarian (1887) eta ConTAVen (Sarasola 1983) XVII. mendekotzat joaz argitaratutako Itziarko Ama Birjinaren omenezko kopla-sorta egiazki Aldazabalena dela defendatzen da; bestalde, Aldazabalen bederatziurrena XIX. mendean berrargitaratu zuen Gorostegik, hizkerako hainbat ezaugarri eraldatuta: bi testuen arteko alderaketa ere aurkezten da, literatur gipuzkeraren bilakabidea eta XVIII-XIX. mendearen amaierako hautu linguistikoak hobeto ezagutzeko lagungarri izan daitekeelakoan.

Volume 53
Pages 361-445
DOI 10.1387/ASJU.22418
Language English
Journal None

Full Text