Archive | 2019

Manfaat Essential Thyme Terhadap Penurunan Kecemasan Ibu Bersalin Kala I Fase Aktif

 
 
 

Abstract


Persalinan adalah\xa0 proses lahirnya janin beserta plasenta yang diawali dengan adanya kontraksi uterus yang teratur menyebabkan penipisan dan dilatasi serviks dimana janin dan plasenta didorong menuju jalan\xa0 lahir dari rahim. Saat dalam proses\xa0 persalinan seorang ibu akan mengalami nyeri lalu menimbulkan stress dan rasa cemas sehingga terjadi pelepasan hormon yang berlebihan dan mengeluarkan banyak energi serta mengalami perubahan pada\xa0 fisiologis maupun psikologis ibu. Salah satu carauntuk menangani kecemasan ditinjau dari cara non farmakologi yaitu menggunakan aroma terapi.\xa0 Tujuan penelitianmenganalisapengaruh essential thyme terhadap kecemasan ibu bersalin kala I fase aktif. Jenis\xa0 penelitian ini quasy eksperimental dengan\xa0 rancangan post test only control group designdengan sampel penelitian pasien ibu bersalin kala I fase aktif diruang bersalin RSUD K.R.M.T Wongsonegoro. Pengambilan data\xa0 responden menggunakan\xa0 lembar observasi\xa0 Hamilton Rating scale for anxiety (HARS). Data dianalisis dengan mann-whitney nilai signifikan P<0.05. Tingkat kecemasan ibu bersalin kelompok intervensi median 13.00 dan kelompok kontrol median sebesar 28.00. Hasil uji mann-whitney menunjukkan nilai p-value =0.000. Ada pengaruh essential thyme terhadap kecemasan ibu bersalin kala I fase aktif. Kata kunci: essential thyme; kecemasan; persalinan

Volume 6
Pages 118-121
DOI 10.34310/sjkb.v6i2.222
Language English
Journal None

Full Text